Uitnodiging 48ste OWIN jaarvergadering 5 juni 2019 Sorba Projects in Winterswijk

13-05-2019
Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Over Owin

Bundeling van krachten en samen problemen oplossen.

De Ondernemerskring Win terswijk, OWIN, is dé club waarin het bedrijfsleven in Winterswijk de krachten bundelt, problemen signaleert, oppakt en probeert op te lossen.
 
De OWIN bestaat al dertig jaar, jaren waarin heel wat nuttige zaken vooral ten behoeve van dat bedrijfsleven tot stand zijn gebracht. En het ziet er niet naar uit dat aan de activiteiten van de organisatie spoedig een einde zal komen. Immers, de OWIN is een ontmoetingsplaats van gerenommeerde en respectabele bedrijven in de industrie, de bouwnijverheid, de groothandel en de zakelijke dienstverlening die tezamen goed zijn voor veel arbeidsplaatsen in Winterswijk en omgeving.
 
De OWIN zal er daarom naar blijven streven het leef- en werkklimaat niet alleen voor de huidige doch zeker ook voor de toekomstige werkgevers in al deze bedrijfstakken te optimaliseren. Dat vergt inzet van de leden die er van doordrongen zijn dat het uiterst belangrijk is dat hun organisatie blijft ijveren voor voldoende economische draagkracht en élan in Winterswijk.
Wat dat betreft heeft de OWIN zich in de afgelopen jaren al zeer duidelijk gemanifesteerd als dé gesprekspartner met overheden en andere bedrijfsmatige organisaties als de Regio Achterhoek, het Sociaal Economisch Overleg Oost-Gelderland, de Kamer van Koophandel en het OICD, het Overleg van Industriële, Commerciële en Dienstverlenende sectoren met de eigen gemeente. Waren de contacten met de plaatselijke overheid in den beginne wat moeizaam te noemen, geleidelijk aan groeide het besef dat met goede samenwerking, goede resultaten kunnen worden bereikt. Een voorbeeld daarvan is de de opstelling van het Masterplan Winterswijk waar de OWIN nauw bij betrokken is geweest. het OWIN bestuur overlegt tweemaal per jaar met het College van B&W.
 
Regionaal en over de grens.
Hoewel de activiteiten van de OWIN zich in eerste instantie richten op het welzijn van het industriële klimaat in eigen gemeente, sluit zij de ogen niet voor regionale belangen. Daartoe is de OWIN bertegenwoordigd in VNO NCW AChterhoek waar de regionaal economische belangen worden behartigd. De grens overschrijdende contacten met het bedrijfsleven in de Duitse grensstreek zijn tot nu toe nog niet genoeg van de grond gekomen, maar de OWIN blijft er naar ijveren die contacten nauwer aan te halen, overtuigd als zij is dat dit alleen maar de bedrijvigheid aan beide zijden van de grens ten goede komt.
In de loop van de jaren is de samenstelling van het ledenbestand van de OWIN duidelijk veranderd. Ging het in de eerste jaren vooral om leden afkomstig uit de industriële productiebedrijven en banken, geleidelijk aan raakten ook andere bedrijven, met name uit de dienstverlenende sector, overtuigd van het nut van een overkoepelende organisatie als de OWIN. Het mag dan ook geen wonder heten dat het ledental gestaag blijft groeien en de honderd is gepasseerd. informatie over de toelatingscriteria van de OWIN zijn beschikbaar bij de secretaris.
 
Winterswijk biedt veel goeds.

Zijn er na alle positieve resultaten van de afgelopen jaren nog wensen? Zeker is dat het geval. De OWIN is van oordeel dat nog het nodige kan worden gedaan aan een goede promotie van Winterswijk, want, zo is het oordeel, Winterswijk heeft voor bedrijven veel goeds te bieden: de werkmentaliteit van de Winterswijkers is goed, het industrieterrein is nu uitstekend bereikbaar en de verbinding met de A31 in Duitsland is verbeterd; het doortrekken van de A18 (Rijksweg 15) van Varsseveld naar Enschede is noodzakelijk. Met altijd onverwachts opdoemende kwesties en blijvende belangenbehartiging in eigen kring is het voor de OWIN zeker geen tijd om het in de toekomst kalmer aan te gaan doen. Integendeel.

Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk