Uitnodiging 48ste OWIN jaarvergadering 5 juni 2019 Sorba Projects in Winterswijk

13-05-2019
Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Verkeer & Veiligheid

In de afgelopen jaren zijn er met name vanuit de Industriekring Winterswijk (OWIN) verschillende initiatieven genomen om veiligheid te vergroten. In dit kader bleek het echter nog te ontbreken aan een duidelijke analyse van de daadwerkelijke veiligheidsproblematiek alsmede een gezamenlijk, breed gedragen aanpak gericht op een veilig en toekomstbestendig bedrijventerrein. Omdat het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerrein (KVO-B) zich landelijk heeft bewezen als instrument dat effectief is om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid, is er vanuit de diverse lokale partijen de wens geuit om voor de bedrijventerreinen een certificaat te behalen. Om deze reden is er vanaf maart 2008 een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving op de bedrijventerreinen. De resultaten van de veiligheidsanalyse gaven aan dat er op de bedrijventerreinen sprake was van een aantal veiligheidsproblemen. De bij dit proces betrokken partijen, de OWIN, de gemeente, politie en brandweer onderkenden dit en hebben een plan van aanpak opgesteld en maatregelen getroffen. Dit heeft geresulteerd dat we sinds 2010 over het KVO-B certificaat beschikken.

Door het houden van enquêtes onder ondernemers, het uitvoeren van een halfjaarlijkse schouw op de bedrijventerreinen en het verzamelen en evalueren van statistieken stellen we regelmatig ons plan van aanpak bij om zo knelpunten op te lossen. Zo hebben we mede dankzij onze inspanningen onder meer invloed kunnen uitoefenen op:
• Verbetering verkeersveiligheid Rondweg-Zuid
• Revitalisatie Vééneslat-Noord
• Collectieve inkoop Collectieve Beveiliging
• Verbetering groenonderhoud
• Vermindering inbraken en vandalisme

De OWIN probeert haar leden zoveel mogelijk bij dit proces te betrekken en daarmee de veiligheid te vergroten. Zowel tijdens ledenbijeenkomsten als via deze website en Facebook worden de leden geïnformeerd over zaken op het gebied van o.a. verkeersveiligheid, inbraak- en brandpreventie.
Hiernaast is voor de leden het Veiligheidshandboek Bedrijventerreinen beschikbaar, een uitgebreide maar handzame hulp en vraagbaak op het gebied van veiligheid. Hier vindt u contactgegevens, maar ook tips en een checklist om uw eigen bedrijf en organisatie tegen het licht te houden.


Per 24-6-2016 Nieuw Veiligheidshandboek Bedrijventerreinen beschikbaar!

Voor nadere info: Henk Kip – contactpersoon KVO-B
email: henk@provonova.nl

Download hier het document "Veiligheidshandboek"
Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk