Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Bijeenkomst 6 februari 2019

20-01-2019
Lees verder

Nieuws

Website versie OWIN bestuursvergadering

8-7-2010
Het OWIN bestuur kwam op 30 juni bij elkaar
Er zijn nog kaarten door de OWIN gereserveerd voor de leden, hier komt een mail over naar de leden. Wat overblijft gaat weer de verkoop in.
De OWIN gaat samen met de gemeente inventariseren hoeveel bedrijfsgrond en – panden er nog beschikbaar zijn in de gemeente. U wordt daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.
In voorbereiding zijn een tweetal bijeenkomsten. In september organiseert het bestuur een mini symposium in het kader van het OWIN jaarthema MVO. Verder komt er in het najaar een bijeenkomst met de IKAD en de IKGL over regionale projecten als Echt Achterhoek en bedrijven in crisistijd.
De OWIN draagt eenmalig een bedrag van € 10.000,- bij aan citymarketing onder voorwaarde dat ABH City en anderen belanghebbende partijen ook een bijdrage doen en het Raadhuis dienst gaat doen als bezoekers centrum hiervoor waar ook de VVV een plek moet krijgen.
 
Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk