Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Bijeenkomst 6 februari 2019

20-01-2019
Lees verder

Nieuws

Nederlandse les op de werkvloer

7-2-2017
Het belang van het (goed) beheersen van de Nederlandse taal op de werkvloer.
 
Geachte ondernemers,

Hebt u ook buitenlandse werknemers voor u werken, die mogelijk moeite hebben met de Nederlandse taal? Denkt u misschien dat het allemaal wel goed komt als iedereen maar een beetje zijn best doet in het Engels of Duits? Weet u dat veel buitenlandse werknemers ook in eigen taal vaak maar laag tot middelmatig geschoold zijn? En dat het met dat Engels en/of Duits dus ook vaak niet zo goed zit? Realiseert u zich dat het niet of onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal de volgende problemen met zich meebrengt: • Het bemoeilijkt vaak vergaand de communicatie met collega’s en leidinggevenden, en daarmee de samenwerking,

• Het kan kleine, maar ook grote gevaren opleveren door het niet goed begrijpen en uitvoeren van veiligheidsinstructies,

• Het kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid als voorschriften met betrekking tot hygiëne niet of onvoldoende worden begrepen en opgevolgd,

• Het kan tot grote problemen leiden als aanwijzingen van de bedrijfshulpverlening in geval van calamiteiten niet of niet correct opgevolgd worden door onvoldoende Nederlandse taalbeheersing…..

Weet u dat het sinds 2013 zelfs verplicht is voor buitenlandse werknemers in risicovolle beroepen om de voertaal op de werkvloer (meer dan) voldoende te beheersen?!

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onderstaande publicaties:
• Gevaarlijke taalproblemen – Stichting Werk en Veiligheid
• Handreiking taal & veiligheidsrisico’s – St. van de Arbeid
• Risicocommunicatie – Arbokennisnet
• Risico’s taalproblemen – SDU

Sinds 2008 werk ik als docent Nederlands en NT2 docent.
Mjn werkveld is zeer breed: ik ben verbonden aan diverse Volkshogescholen in Duitsland, en daarnaast geef ik zowel privé-onderwijs aan mensen van allerlei nationaliteiten én zogenaamde “in company trainingen”, dat wil zeggen dat ik Nederlandse lessen verzorg binnen bedrijven!
Bedrijven waar ik zoal lessenreeksen verzorgd heb zijn o.a.:
• Slachterij Beimer - Enschede
• Anwaltkanzlei Strick - Kleef
• Zwanenberg Foodgroup - Borculo
• Autohaus Bleker – Borken
• Kühne und Nagel – Bocholt
• Sparkasse Westmünsterland – Borken
• Sorba – Winterswijk

Het maakt daarbij niet uit wat de spreektaal van de cursisten is, ik kom er altijd uit met ze, eventueel met behulp van de “total physical response” methode!
Een veel gebruikte constructie is die, waarbij de werknemers/cursisten de lessen volgen in eigen tijd (vaak aansluitend aan hun werktijd), veelal in de kantine of een vergaderruimte van het bedrijf én op kosten van de werkgever! Deze constructie maakt wél dat er maar weing “bruikbare” lesuren in de week beschikbaar zijn: meestal komt het neer op lestijden van 16.00 tot 17.30 of van 16.30 tot 18.00 uur én op vrijdagmiddag is de motivatie meestal NUL… Dat houdt in dat ik maximaal 4 middagen te vergeven heb, en door mijn werkzaamheden aan de Volkshogeschool valt daar ook nog één middag van af. Twee andere middagen zijn volgeboekt bij bedrijven. Momenteel komt er vanaf 30 januari weer één middag vrij: ik kan naar believen wisselen en de maandag- óf de woensdagmiddag aanbieden.
Mocht u interesse hebben en graag Nederlandse lessen bij u op het bedrijf laten verzorgen, neemt u dan voor verdere informatie als kosten, maximale groepsgrootte, leerboeken etc. met mij persoonlijk contact op. Dat kan per email: elly_pleiter@hotmail.com of telefonisch: 06-20359730
Ik kijk met plezier ut naar uw reacties.

Met vriendelijke groet,

Elly Pleiter
Wnterswijk

Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk