Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Bijeenkomst 6 februari 2019

20-01-2019
Lees verder

Nieuws

Ledenbeleid OWIN 2009, eerste aanzet

3-8-2009
Wie mogen er lid worden van de OWIN:
 
Voor bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Winterswijk geldt dat zij lid mogen worden indien zij minimaal 50% van hun omzet halen uit business to business.
 
Wie mogen er lid worden van de OWIN:
 
Voor bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Winterswijk geldt dat zij lid mogen worden indien zij minimaal 50% van hun omzet halen uit business to business.
 
Bedrijventerreinen in Winterswijk:
 
Veeneslat Zuid
Bedrijventerrein Noord
Beatrixpark
DHV terrein
Arrisveld
Cobercoterrein
Fortunaterrein
Laan van Hilbelink
Europlaan
 
Voor de bedrijven die zich in de gemeente Winterswijk bevinden maar niet op de bedrijventerreinen geldt het oude punten systeem gebaseerd op activiteitencode, aantal werknemers, omzet aan business to business, omvang omzet.
 
Uitzondering gemaakt voor gezondheidszorg in brede zin (SKB, Pronsweide)
Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk