Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Bijeenkomst 6 februari 2019

20-01-2019
Lees verder

Nieuws

Project Duurzaam Wonen, Duurzaam Werken en Duurzaam Recreëren

3-6-2014
Beste leden,

Zoals reeds op 7 Mei toegelicht door Hans Bax, voorzitter van het WIC, hebben we een kans om een mooi subsidiebedrag te kunnen ontvangen van de Provincie Gelderland. Met dit bedrag kunnen we het WIC de kans geven zich beter te manifesteren in het Achterhoekse bedrijfsleven en kunnen we het WIC laten groeien door een meer professionele aanpak. Dat moet toch iedere ondernemer aanspreken. Wat we echter nodig hebben is een committent/toezegging in de vorm van het afnemen van een opdracht in 2014/2015 welke volledig door Uzelf ingevuld kan worden. Die toezegging zorgt ervoor dat het WIC kan voldoen aan de “cofinancieringseis” van de Provincie.

 
Indien er geen bedrijven zijn die een toezegging voor het afnemen van een opdracht in 2014-2015 doen kan er ook geen subsidie verstrekt worden. U zult begrijpen dat dat zeer jammer is voor het WIC maar ook voor de Achterhoek.

Nu is het in deze tijd natuurlijk erg lastig om een toezegging te doen maar kijkt U ook eens naar wat u daarvoor terug krijgt ! Bijvoorbeeld: U kunt een student een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een markt idee waar u al lange tijd mee rondloopt, U kunt een onderzoek laten doen naar hoe de interne processen in uw bedrijf lopen…..enz enz. Allemaal onderwerpen waar U mogelijk al langere tijd mee in het hoofd loopt en niet tot uitvoering komen !

Het bestuur van de OWIN steunt het WIC met name om zijn innovatieve karakter en de kansen die het ondernemers kan bieden. Wij staan dan ook vierkant achter het WIC en zouden graag zien dat de ondernemers welke zijn aangesloten bij de OWIN dat ook zouden doen.

Stap over de hoogte van dat bedrag heen en kijk wat U na het uitgevoerde onderzoek aan andere inzichten, kansen en mogelijkheden heeft vergaard !! De kosten gaan voor de baten uit bij het laten groeien van een onderneming, teken daarom voor het afnemen van en opdracht !!

Wij rekenen op U !

Groet Danny BussmanAfgevaardigde WIC

Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk