Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Bijeenkomst 6 februari 2019

20-01-2019
Lees verder

Nieuws

Bijeenkomst 4 november

23-10-2015
Uitnodiging OWIN bijeenkomst 4 november 2015 Pronova.

 
Beste OWIN leden,
Op 4 november vanaf 18.00 vindt een bezoek plaats aan de school voor praktijk onderwijs Pronova. U bent van harte uitgenodigd deze bij te wonen. Pronova bevindt zich op de Wielewaalstraat 2 in Winterswijk. Op Pronova wordt geleerd door te doen! Iedere leerling krijgt een passend onderwijsprogramma, verder bouwend op de talenten waarover een leerling beschikt. Pronova is maatwerk! Naast het werken in de boeken, worden er verschillende praktijkvakken aangeboden. In het eerste jaar maakt de leerling kennis met groen, algemene techniek, verzorging, schilderen, magazijn, koken en detailhandel. Na het eerste jaar wordt voor de leerling duidelijk welke praktijkvakken passen bij de leerling en vindt er een verdere verdieping van het vak plaats. Voorafgaand zal Imke te Selle van Stichting Winterswijk een presentatie geven over haar activiteiten voor het op de kaart zetten van Winterswijk.
Programma:

17.45: Ontvangst

18.00: Actualiteiten OWIN door Jos Bongers

18.05: Presentatie van Imke te Selle over de activiteiten van Stichting Marketing Winterswijk

18.15: Presentatie Praktijkschool Pronova door Roos Willemsen, directeur

19.30: Start Rondleiding

20.00: Afsluiting net een hapje en een drankje.


U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de mail naar marlies.joldersma@gmail.com.
Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk