Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Bijeenkomst 6 februari 2019

20-01-2019
Lees verder

Nieuws

Bijeenkomst Natura 2000
16 oktober 2013

17-10-2013
 Geachte leden,

Op 16 oktober aanstaande vanaf 20.00, Hotel Frerikshof, Frerikshof 2 In Winterswijk organiseert de OWIN voor haar leden een bijeenkomst over Natura 2000.
 
 Door de aanwijzing van Natura 2000 gebieden wil de overheid in die gebieden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke habitat beschermen en daarmee de biodiversiteit bewaren. Een van de meest belangrijke onderwerpen is het terug dringen van stikstof door middel van PAS, Programmatische Aanpak Stikstof. Het één ander wordt vastgelegd in beheersplannen.

Dit kan grote gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. Zo ook in Winterswijk dat omringd wordt door een viertal Natura 2000 gebieden.

De Provincie is in deze uitvoerende partij. Zij zullen ons verder informeren over de gevolgen van de Natura 2000 plannen en maatregelen en invloed op de Winterswijkse economie.

Programma:

20.00: Opening en mededelingen door de heer Theeuwes.

20.15: Beheerplannen door Jeroen Kusters, provinciaal coördinator.

20.45: Programmatische aanpak Stikstof door Joke Pingen, provinciaal coördinator

21.15: Gevolgen van Natura 2000 voor Sibelco door Gerard ten Dolle.

21.25: Mogelijkheid tot stellen van vragen en discussie.

U kunt zich aanmelden via de mail: marlies.joldersma@gmail.com
Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk