Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Bijeenkomst 6 februari 2019

20-01-2019
Lees verder

Nieuws

Vooraankondiging netwerkbijeenkomst
21 maart 2014

21-2-2014
 
Geachte leden,

Zoals U weet zet de OWIN zich in voor uw belangen als ondernemer. Dat betekent niet alleen het verzorgen van het parkmanagement op een industrieterrein maar ook zaken die veel breder gaan zoals een nastreven van goede leefomgeving voor onze werknemers. Het OWIN bestuur heeft in het kader daarvan veel overleg met het college van Winterswijk en merkt daarbij ook dat andere belangenverenigingen zoals OBW gesprekken hebben met het college van B&W. U kunt zich voorstellen dat af en toe dezelfde opmerkingen en vragen bij het college gedeponeerd worden vanuit diverse ondernemers groeperingen.
 
 
Om deze dubbele communicatie te voorkomen en de kennis, kunde en ervaringen van alle ondernemers in Winterswijk te bundelen is het initiatief genomen om een bestuurlijk overleg platform te organiseren. Dit platform komt 2 jaarlijks op bestuurlijk niveau bijeen om zaken te bespreken en eventueel door te sluizen naar het college. De Owin ondersteunt dit initiatief van harte. Het platform heeft zich ook tot doel gesteld om jaarlijks een evenement te organiseren waarbij het ondernemersschap in Winterswijk tentoongesteld wordt. Vooruitlopend op deze activiteit willen we U als lid van de Owin Vrijdag 21e Maart uitnodigen om de aftrap van de oprichting van dit platform mee te maken. Het beloofd een gezellige avond te worden waarbij een groot aantal ondernemers uit Winterswijk en buurtschappen aanwezig zullen zijn. We starten de avond in De Storm met een mooi diner, zullen een globale presentatie geven van ons te organiseren “event” en genieten in de loop van de avond van een leuke voorstelling van Paul Smits. Als afsluiter nemen we natuurlijk een borrel ! U als OWIN lid en uw partner willen we graag voor dit eenmalige event uitnodigen. Graag ontvangen wij van u vanwege de voorbereidingen, vooruitlopend op de definitieve uitnodiging, een voorlopig bericht van deelname voor 17 februari 18.00 uur

Voorlopig Programma:


Ca. 19.00 uur: OntvangstU kunt zich aanmelden via de mail: marlies.joldersma@gmail.com
Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk